Benvido a justiciagratuita.es

Un servizo 24 horas ao día, 365 días ao ano

A Constitución Española recoñece aos cidadáns sen recursos o acceso á xustiza gratuíta.
Inclúe: Dispor dun avogado e procurador de forma gratuíta e exención dos gastos derivados dun xuízo: informes periciais, fianzas, etc.

Solicitar
Xustiza Gratuíta
Comprobar
se teño dereito

É un servizo que prestan 39.000 letrados cos seus 83 colexios de avogados

Preguntas Frecuentes

(Requisitos para obter xustiza gratuíta,
documentos necesarios, etc.)